2008   I    2007   I   2006   I    2005   I  2004   I    2003   I   2002   I    2001   I   2000

1999   I    1998   I   1997   I   1996   I   1995   I    1994   I   1993   I    1992   I

 

2008......................................................................................................................................................

       

Geograf, Projekt Entropia, Pałac D±bskich, Toruń, 2008
ubrania używane

Geograph, Entropia Project, Pałac D±bskich, Toruń, 2008
old clothes in the windows

.............................................................................................................................................................

         

Odnalezione. Utrwalone, Galeria Wozownia, Toruń, 2008
7 fotografii, ubrania używane

Found. Retained, Wozownia Gallery, Toruń, 2008
7 photographs, old clothes

2007....................................................................................................................................................

         

         

HISTORIE WŁASNE, Galeria Miejska, Wrocław, 2007
fotografie, hamak, używane ubrania

THE OWN STORIES, City Gallery, Wrocław, 2007
photographs, hammock, old clothes

2006....................................................................................................................................................do góry/up

     

LAST MINUTE, BWA, Zielona Góra, 2006
fotografie, hamak

LAST MINUTE, BWA, Zielona Góra, 2006
photographs, hammock

.............................................................................................................................................................

       

DANCE MACABRE, Galeria 2YK, Berlin, 2002, fotografia, używane ubrania
DANCE MACABRE II, Galeria Rotunda, ASP, Poznań, 2006, fotografia, używane ubrania

DANCE MACABRE, Galeria 2YK, Berlin, 2002, photography, old clothes
DANCE MACABRE II, Gallery Rotunda, ASP, Poznań, 2006, photography, old clothes

2003....................................................................................................................................................do góry/up

       

       

GEOGRAF, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Galeria Nowy Wiek, Zielona Góra, 2003
używane ubrania, fotografia, dĽwięk

GEOGRAF, New Age Gallery, Lubuska Land Museum, Zielona Góra, 2003
old clothes, photography, sound

2001....................................................................................................................................................do góry/up

       

GEOGRAF, Galeria Amfilada, Szczecin, 2001,
używane ubrania, liny, wydruki map

GEOGRAF, Amfilada Gallery, Szczecin, 2001,
old clothes, ropes, maps prints

1998....................................................................................................................................................do góry/up

 

DEKLINACJA, Galeria Kont, Lublin, 1998,
wydruki, mokre używane ubrania

DECLENSION, Kont Gallery, Lublin, 1998,
old wet clothes, ropes, prints

1997....................................................................................................................................................do góry/up

 

      

CROSSING, Galeria nad Wisł±, Toruń, 1997
formy z soli, rysunek na ¶cianach i podłodze, tkania w oknie

CROSSING, Amfilada Gallery, Szczecin, 2001,
salt forms, drawing on the floor and walls, tissue

.............................................................................................................................................................

       

STANY SKUPIENIA, Wieża Ci¶nień, Konin, 1997
forma z soli 3x4 m, 10 szklanych rur jedna wypełniona sol± do k±pieli, 3 m tyka wisz±ca nad form± z soli

STATE OF CONCENTRATION, Wieża Ci¶nień Gallery, Konin, 1997
salt form 3x4 m, 10 glass pipes, bath salt, bath towel

1995.....................................................................................................................................................do góry/up

       

PRE ZELENU SIEN, Stredoslovenske Muzeum, Banska Bystrica, Słowacja, 1995
nowe cegły, prywatne listy

FOR GREEN ENTRANCE HALL, Stredoslovenske Museum, Banska Bystrica, Slovakia, 1995
new brickes, private letters

 
polski english home bio wystawy teksty